1
2
3
اردوی راهیان نور بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان در سرزمین مجاهدت های خاموش برگزار شد.در این اردو که به صورت خانوادگی و با حضور جمعی از کارگران...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان سرکشی و حضور مسئول بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان و فرمانده حوزه کارگری...
اردوی زیارتی سیاحتی دو روزه فرماندهان حوزه و پایگاه بسیج کارگری استان همدان در تاریخ 8 و 9 خرداد ماه 1401 برگزار شددراین اردو که با هدف ارتقا سطح...