اخبار ویژه

فرهنگ کار به عنوان شیوه زندگی نقش بنیادی وزیر بنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد.

کد خبر : 18921
چهارشنبه 4 آبان 1401 - 09:37
فرهنگ کار به عنوان شیوه زندگی نقش بنیادی وزیر بنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد.

سید مجید حسنی سرپرست مدیریت اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان فراهم آوردن امکان تصمیم‌گیری براساس عقل و درایت در تمام مراحل زندگی به ویژه از دوران کودکی از جمله بنیان‌های اصلی و تأثیرگذار در ایجاد و تقویت فرهنگ کار محسوب دانست

به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان سید مجید حسنی سرپرست مدیریت اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان فراهم آوردن امکان تصمیم‌گیری براساس عقل و درایت در تمام مراحل زندگی به ویژه از دوران کودکی از جمله بنیان‌های اصلی و تأثیرگذار در ایجاد و تقویت فرهنگ کار محسوب دانست و افزود: زمانی که فرهنگ کار نهادینه گردد کار به عنوان یک ارزش تلقی شده و همه افراد جامعه در سطوح مختلف کار کردن را مسیر توسعه موزون جامعه دانسته و از طریق درست کار کردن به توسعه اقتصادی کمک می‌نمایند.

حسنی یکی ازعوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ کار را فرهنگ محیط کار مطلوب دانست و افزود:یکی از جلوه‌های فرهنگ کار این است که ساعات کار مفید کارکنان افزایش یابد. برای بالا بردن ساعات کار مفید کارکنان لازم است بر عملکرد کارکنان به شکل منطقی مدیریت شود. یعنی با اندازه پذیر کردن عملکرد، زمینه‌های عملکرد نامطلوب و خلاهای کاری از بین خواهد رفت.

وی افزود: یکی از جنبه‌های ضعیف بودن فرهنگ کار بیکاری پنهان کارکنان است که خود منشاء بروز بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات سازمانی است. با ساز و کارهای عملیاتی زیر می‌توان به ارتقاء ساعات مفید کار و تقویت فرهنگ کار کمک کرد.

سرپرست مدیریت اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان حرکت به سوی صنعتی شدن را مستلزم برخورداری از پیش زمینه تاریخی دانست و خاطر نشان کرد که فراهم آمدن این پیشنه تاریخی در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. با این حال نباید به این بهانه دست از تلاش کشید.

حسنی در پایان افزود:تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در صورت برخورداری از استراتژی‌های جامع و تبدیل آن به برنامه‌های مشخص و معین می‌توان به توسعه دست یافت. اهتمام به نقش نخبگان علمی، فکری، فرهنگی و اجتماعی بسیار بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد

ارسال توسط : hamedan110
بازدید
دیدگاه