اخبار ویژه

نشان اقتصاد مقاومتی

13
بهمن
معاون امور اقتصادی استاندار در نشست هماهنگی برگزاری این جشنواره گفت: بیش از یک دهه از اعلام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور می‌گذرد، اما هنوز به خوبی اجرا نشده است و باید برای اجرای کامل و بهره مندی از مزایای آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد. حسینی با اشاره به اینکه برگزاری این جشنواره در ایجاد انگیزه بین تولید کنندگان و واحد‌های صنعتی بسیار موثر است بر همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در این زمینه تاکید کرد.