گزارش/گفتگو

تغییر خط تولید مواد شوینده به مواد ضدعفونی در شرکت رایش همدان

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان مهندس اکبری مطلع فرمانده پایگاه بسیج و مدیر کارخانه رایش همدان اعلام کرد در راستای اقدام جهادی برای مقابله با گسترش و ریشه کنی ویروس کرونا این شرکت خط تولید مواد شوینده خود را به تولید مواد ضد عفونی کننده تغییر داده است و با برگزاری شیفت ایثار به صورت سه شیفته روزانه دو هزار لیتر مواد ضدعفونی تولید و بانظارت سازمان صمت استان و دانشگاه علوم پزشکی توزیع مینمایر.

اضافه کردن دیدگاه جدید