گزارش/گفتگو

بازدید از کارخانه قند خوش طعم رزن

بازدید از کارخانه قند خوش طعم رزن با حضور رییس سازمان بسیج کارگری استان سرهنگ برات زاده

اضافه کردن دیدگاه جدید