12 مرداد 1398 - 08:30
بازدید از کارخانه قند خوش طعم رزن با حضور رییس سازمان بسیج کارگری استان سرهنگ برات زاده