07 آذر 1397 - 02:40
انتقاد انجمن صنفی کامیون‌داران از نحوه اجرای طرح تن کیلومتر/ اجرای طرح از اول دی ماه
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛انتقاد انجمن صنفی کامیون‌داران از نحوه اجرای طرح تن کیلومتر/ اجرای طرح از اول دی ماهرئیس تشکل‌های صنفی کامیون‌داران گفت: نحوه اجرای طرح تن کیلومتر با...
07 آذر 1397 - 02:40
انتقاد انجمن صنفی کامیون‌داران از نحوه اجرای طرح تن کیلومتر/ اجرای طرح از اول دی ماه
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛انتقاد انجمن صنفی کامیون‌داران از نحوه اجرای طرح تن کیلومتر/ اجرای طرح از اول دی ماهرئیس تشکل‌های صنفی کامیون‌داران گفت: نحوه اجرای طرح تن کیلومتر با...