آلبوم عکس

حضور دانش آموزان مدرسه شهید غفاری بخش سردرود رزن در کارخانه قطعه سازان

حضور دانش آموزان مدرسه شهید غفاری بخش سردرود رزن در کارخانه قطعه سازان

اضافه کردن دیدگاه جدید