اخبار

کمک مومنانه کارگران شرکت داتیس تویسرکان با برگزاری شیفت ایثار

اجراي شيفت ايثار براي تهيه كمك هاي مومنانه در شركت داتيس
به گزارش خبرنگار سازمان بسج كارگري و كارخانجات سپاه ناحيه تويسركان روز سه شنبه 99/05/14 بسيجيان شركت داتيس واقع در شهرك صنعتي آريكان تويسركان يك ساعت از ساعت كاري خود را در غالب شيفت ايثار كار كردند و و مقرر شد كه از دستمزد اين ساعت كاري تعدادي بسته معيشتي تهيه و بين نيازمندان آسيب ديده از كرونا توزيع گردد.شركت داتيس در مرحله اول كمك مومنانه نيز به همه كارگران خود بسته هاي معيشتي داده است . اين شركت تازه تاسيس در راستاي تحقق شعار جهش توليد طرح توسعه خوبي را پيگيري مي نمايد و يك سوله سه طبقه را در كنار ساختمان فعلي شركت در حال ساخت دارد كه قرار است خط توليد بورد هاي الكترونيكي را در اين شركت راه اندازي نمايد تا نياز كشور به واردات را در اين زمينه برطرف نمايد.

اضافه کردن دیدگاه جدید