اخبار

نظارت ستادی 6 ماهه اول 97 از حوزه بسیج کارگری ناحیه همدان توسط بسیج کارگری سپاه استان.

به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج ادارات وکارخانجات سپاه ناحیه همدان، در روز شنبه 12 آبانماه 97 از بسیج کارگری این ناحیه نظارت ستادی از سوی بسیج کارگری سپاه استان همدان به عمل آمد.در این نظارت که صورت پذیرفت، عملکرد 6 ماهه اول 97 این حوزه مورد بررسی قرارگرفت.

اضافه کردن دیدگاه جدید