اخبار

حضورجناب سرهنگ برات زاده مسئول بسیج کارگری استان درکارخانه قندهگمتانه

نشست بصیرتی درکارخانه قندباسخنرانی جناب سرهنگ برات زاده

سخنرانی جناب سرهنگ برات زاده درمراسم تکریم فرمانده پایگاه شهیدنظری کارخانه قنددرخصوص سوم خرداد.
به گزارش خبرنگاری بسیج کارگری شهرستان بهار:جناب سرهنگ برات ازده درجمع بسیجیان کارخانه قنددرخصوص سالروزآزادسازی خرم شهر(سوم خرداد)وجنگ تحمیلی بیاناتی داشته اند.ایشان همچنین زمان جنگ تحمیلی راباحال حاضرجامعه مقایسه کرداندودرادامه بیاناتشان اهتمام کارگران وکارفرمایان رادرشرایط سخت اقتصادی یک نوع جهاددرراه خداواجرپاداش رزمندگان دوران جنگ تحمیلی راخواهند داشت.

اضافه کردن دیدگاه جدید