اخبار

جلسه شورای قشر بسیج کارگری استان همدان برگزار شد

مهمترین مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی استان

جلسه شورای قشر سازمان بسیج کارگری استان همدان با حضور رئیس جدید این قشر برگزار شد. در این جلسه ابوالفضل برات زاده مسئول سازمان بسیج کارگری استان از زحمات چندساله دکتر رهبر در این سمت تقدیر نمود . ایشان ضمن معرفی مهندس نادی برای ایشان در سمت مسئول جدید قشر بسیج کارگری آرزوی توفیق نمودند.مهندس نادی در حال حاضر ریاست اتاق تعاون اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان را عهده دارست . مشکلات فعلی و پیش روی مدیران واحدهای تولیدی حوزه کار ، کارگر و کارفرما بیان شد .1-کاهش قدرت خرید کارگران بدلیل تورم درسال 97به یک سوم ، وفشار روانی شدید روی کارگران2-پایین بودن حقوق کارگران نسبت به تورم3-کاهش قرادادهای بیمه کارگران ازسوی کارفرما ازسالیانه به فصلی وازفصلی به ماهانه وروزانه (روز مزد وکنتراتی)دربرخی شرکتها4-نبود شرایط لازم دربرخی کارخانه ها وعدم تئجه کارفرمایان به مسائل معنوی وبرگزاری نماز وبرنامه های فرهنگی5-معوقات حقوقی کارگران دربرخی واحد ها تا10ماه6-عدم برخورداری کارگران ازمزایای بینه سلامت ، این طرح عملآ به نفع پزشکان شده است7-پایین بودن احساس امنیت شغلی به دلیل ترس ازتعدیل نیرودر کارخانجات8-وجود رانت وباند بازی در برخی اداراتمشکلات عمده درحوزه کارفرمایی ومدیران تولید استان همدان1-سوء مدیریت واختلاف بین مدیران وشرکاء2-بدهی های معوقه واحدهای تولیدی به بانکها وجریمه های سنگین وتاخیر3-نبود شفافیت وصداقت دربرخی کارخانجات وکارفرمایان وصرف وام های دریافتی خارج ازقرارداد4-کمبودنقدینگی وسرمایه درگردش5-مالیاتهای سنگین (مالیات بر درآمد- ارزش افزوده)6-بالارفتن هزینه حامل های انرزی (آب –برق -گاز)7- افزایش لحظه به لحظه قیمت مواد اولیه وبالارفتن قیمت تمام شده کالا8-مشکل درتامین مواد اولیه ای که ازخارج وارد میشود بدلیل تحریم ها9- قطع یارانه برخی محصولات کارخانجات توسط دولت (یارانه شیر)10-مشکلات تامین اجتماعی11-تغییرات زود هنگام قوانین ومقررات وبخش نامه های خلق الساعه12- ناتوانی تولید کنندگان دررقابت باواردات بی رویه کالاهایی که مشسابه آن درداخل تولیدمیشود13-کاهش ارزش پول ونوسانات نرخ ارز وعدم اطمینان ازبازار.موارد ذکر شده مهمترین موانع فعلی و پیش روی واحدهای تولیدی استان همدان عنوان شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید