اخبار

معرفی رئیس هیئت اندیشه ورز بسیج کارگری شهرستان کبودرآهنگ

رئیس هیئت اندیشه ورز بسیج کارگری شهرستان با حضور فرمانده سپاه ناحیه ومسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه کبودرآهنگ معرفی شد.در این جلسه جوانشیر شادمانی یکی از رزمندگان بسیجی وجانبازان هشت سال دفاع مقدس به پیشنهاد بسیج کارگری شهرستان از طرف فرمانده سپاه ناحیه کبودرآهنگ به عنوان رئیس هیئت اندیشه ورز منصوب گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید