اخبار

شیفت ایثار جهاد برای دفاع از کشور است

فرهنگ ایثار در بسیج همیشه وجود دارد

تقدیر از بسیج وسپاه برای فرهنگ سازی شیفت ایثار
به گزارش خبرنگار بسیج امام خامنه ای شهرستان بهار : فرهنگ ایثار و شهادت از ابتدای اسلام بوده است و با انقلاب اسلامی ایران این فرهنگ جامع عمل پوشید .جناب آقای مهندس یزدی در خصوص بسیج و فرهنگ بسیجی عنوان کرد اند که اگر جامعه ایران بر پایه فرهنگ بسیج استوار شود هیچ ابر قدرتی نمی تواند با جامعه اسلامی ایران برابری کند ایشان افزودن که بسیجیان کارخانه با فرماندهی برادر بسیجی مصطفی یادگاری در اقدامی خود جوش اقدام به جمع آوری ضایعات و پاکسازی محیط کارخانه قند کرداند و این کار و برنامه های که بسیجیان انجام می دهند باعث شده است که دیگر کارگران وقتی نتیجه این اقدامات ایثارگرانه را دید ه اند داخل بسیجان شداند و شروع به فعالیت کرداند واین محوطه پاک را ایجاد نموداند جا دارد که از سپاه بسیج تقدیر و تشکر شود برای ایجاد این فرهنگ زیبا شیفت ایثار کا کار گران جمعی 60 نفر در ساعت استراحت هماهنگ این اقدامات را انجام می دهند در هنگام اینگونه فعالیت ها رو حیه برادی بسیار بالا می رود

اضافه کردن دیدگاه جدید