اخبار

صحنه جنگ تغییر کرده ، امروز جنگ آمریکا با ملت ایران یک جنگ تمام عیار اقتصادی ست

صحنه جنگ تغییر کرده ، امروز جنگ آمریکا با ملت ایران یک جنگ تمام عیار اقتصادی ست

دکتر رعیتی فرد که در جمع مدیران تولید و صنعت استان همدان حضور یافته بودند گفتند امروز صحنه و میدان جنگ آمریکا با ملت ایران تغییر کرده و ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی با نظام سلطه هستیم . مسیر جنگ تغییر کرده و ملت و مسئولین باید در کنار هم در مقابل دسیسه و توطئه های دشمن ایستادگی و با استقامت دشمن را از رسیدن به اهدافش نا کام بگذارند. از توانمندیهایی که داریم باید استفاده کنیم و ما دست خالی نیستیم . باید برگردیم به تفکر جهادی و انقلابی ایران دارای پتانسیل های زیادی است . با مدیریت جهادی و تفکر انقلابی می توانیم از مشکلات فعلی عبور کنیم . امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به مدیران بسیجی و مومن و متعهد و انقلابی دارد .مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور افزودند امروز بسیج کارگری با حضور در واحدهای تولیدی و عرصه کسب وکار سعی در احیای همین روحیه و تفکر انقلابی دارد . دشمنان این نظام سعی دارند با القائ شما نمی توانید و یا شما به فلان تکنولوژی نیاز ندارید ملت ما را در رسیدن به قله های پیشرفت سرد و نا امید کند . لذا بر خلاف خواست و میل دشمن می بایست ما از تمام ظرفیت و توان خود برای رسیدن به آرمانها و اهداف بلند عالی خود استفاده کنیم . دشمن با القاء شبه و یاس سعی میکند ما را دچار شک و تردید کند . ایران دارای اقلیم غنی ست . ذخایر و معادن عظیم هستیم . ملت ما به حول و قوه الهی همه تهدیدات را در آینده به فرصت برای نظام تبدیل خواهد نمود .

اضافه کردن دیدگاه جدید