اخبار

(ششمین)جلسه ماهانه شورای عالی و امر به معروف بسیج ادارات و کارخانجات سپاه ناحیه همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج ادارات وکارخانجات سپاه ناحیه همدان ، (ششمین)جلسه ماهانه شورای عالی و امر به معروف این حوزه درروز یکشنبه تاریخ 29مهرماه1397 به میزبانی پایگاه بسیج سیدالشهدا(ع) دانشکده دخترانه زینب کبری(س) برگزار شد.در این جلسه که با حضور جناب آقای نادی، مسئول محترم اتاق تعاون و جانشین شورای اندیشه ورز بسیج کارگری استان و جناب سرهنگ برات زاده،مسئول بسیج کارگری سپاه استان و فرماندهان پایگاه های ادارات و کارخانجات برگزار شد، جناب آقای نادی به بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و جبران عقب ماندگی های ایران از دوران قاجار و پهلوی توسط انقلاب اسلامی ایران اشاره و فراز و نشیب هایی که در این 40 سال بر سر راه این انقلاب اعم از سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و هم اکنون اقتصادی را که به وجود آمده است یاد آوری و الگو پذیری هایی که جناح ها و احزاب داخل در مقابل انقلاب و کشوره های خارجی داشته اند را مورد توجه قرارا داده و الگو پذیری که رهبرکبیرانقلاب و مقام معظم رهبری در پیشرفت از داخل و مدل سازی و حرکت برای رسیدن به هدف بدور از وابستگی به کشورهای استکباری دانسته اند را یدآوری و قابل پیگیری برای رسیدن به هدف متعالی برای پیشرفت ذکر نمودند. ایشان به انجام تکلیف از قول امام (ره) اشاره و دادن نتیجه به دست خداوند متعال در راستای قدم برداشتن به سوی پیشرفت دانستنه و مشکلات و موانع و راهکارهایی که رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتشان در محافل مختلف در سال های متمادی بیان و توصیه فرموده اند را برای حاضرین در جلسه شرح و بسط دادند. در آخر حکم مسئولیتی برادر زارعی فرمانده محترم پایگاه سید الشهدا (ع) دانشکده زینب کبری توسط جناب سرهنگ برات زاده تقدیم گردید.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید