اخبار

سرکشی ازمادر شهید بهروز مرکزی مقدم توسط بسیج ادارات و کارخانجات سپاه ناحیه همدان.

به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج ادارات وکارخانجات سپاه ناحیه همدان ،از مادر شهید بهروز مرکزی مقدم در روزدوشنبه 30 مهرماه 97 توسط بسیج ادارات و کارخانجات بازدید به عمل آمد.شهید مرکزی مقدم متولد 1347 در همدان و تاریخ شهادت ایشان1362.6.1در چنگوله به شهادت رسید.روحش شاد و راهش پر رهرو باد
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید