اخبار

چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس بسیج کارگری شهرستان کبودرآهنگ

دیدار با خانواده شهید نجفی (شهرستان کبودرآهنگ)

به مناسبت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس قمری فرمانده حوزه شهید برونسی کارگری کبودرآهنگ به همراه رئیس اوقاف ورئیس اداره برق شهرستان از خانواده شهید نجفی دیدار داشته اند
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید