اخبار

حضور دانش آموزان رزنی بمناسبت هفته کارگر در کارخانه پنیر سازی

حضور 100 نفر از دانش آموزان در کارخانه پنیر سازی بمناسبت هفته کارگر

با حضور 100 نفر از دانش آموزان رزنی بمناسبت هفته کار و کارگر در کارخانه پنیر سازی طرح ایران یار برگزار گردید در این برنامه ضمن تبریک روز کارگر به کارکنان شرکت پنیر سازی ،دانش آموزان از مراحل تولید این کارخانه بازدید کردند

اضافه کردن دیدگاه جدید