اخبار

جمع آوري كمك هاي نقدي و غير نقدي بسيج كارگري كارمندي و اصناف تويسركان براي هموطنان سيل زده

به گزارش روابط عمومي حوزه شهيد ملكي اعضاي بسيج كارگي و كارمندي و اصناف از 98/01/07 اقدام به جمع آوري كمك هاي نقدي و غير نقدي براي سيل زدگان نموده اند كه تعداد 5000 گوني خالي از اتحاديه قنادان و خبازان و 150 كيلو نقل و نبات سوغات تويسركان و 50 كيلو قند از اتحاديه قنادان و و مقداري آب معدني و كنسرو و بيل و دسته بيل جمع آوري به مناطق سيل زده ارسال گرديد. همچنين مبلغ 3 ميليون تومان شركت قيلتر سركان روز 98/01/08 با وجود تعطيلي شركت به حساب هلال احمر واريز نموده و دفتر مركزي تهران اين شركت مبلغ 15 ميليون تومان به حساب هلال احمر واريز نموده اند. در سركشي كه براي هماهنگي جمع آوري كمك از فيلتر سركان انجام شد مطلع شديم كه از تاريخ 98/01/18 مدير محترم شركت براي كارگران عزيز غذاي گرم سفارش داده و از اين تاريخ كارگران عزيز در اين شركت ناهار را ميهمان شركت خواهند بود و ديگر لازم نيست براي ناهار خود از منزل غذا بياورند .به گفته مهندس ژورجبار مدير محترم كارخانه اين هديه مدير محترم شركت مهندس چراغي در سال رونق توليد براي كارگزان بوده است .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید