اخبار

جلسه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خانواده

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان اولین جلسه آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با موضوع مهارتهای زندگی با همکاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان ومعاونت اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در پایگاه مقاومت خواهران پنج تن آل عبا در همدان برگزار گردید. در این جلسه شرکت کنندگان با مهمترین آسیبهای موجود برای نوجوانان و جوانان بخصوص در فضای مجازی که مهمترین تهدید برای خانواده ها می باشد آشنا شدند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید