اخبار

جلسه هماهنگي تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه مردمي در شركت فيلتر سركان و فاران شيمي

به گزارش روابط عمومي بسيج كارگري ناحيه تويسركان مسئول بسيج كارگري ناحيه به همراه كارشناس تسهيل گري ناحيه آقاي مهندس هدايتزاده روز يك شنبه 98/02/22 با مديران و فرماندهان بسيج كارگري در شركت هاي فيلتر سركان و فاران شيمي تويسركان ديدار نموده و هماهنگي هاي لازم جهت تشكيل و راه اندازي صندوق هاي قرض الحسنه مردمي را در قشر كارگري انجام دادند. تشكيل صندوق هاي رفاه كارگري يكي از خواسته هاي كارگران اين شركتها در سركشي هاي هفته كار و كارگر بوده است.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید