اخبار

جلسه جشنواره طرح ایرانیار بسیج کارخانجات شهرستان ملایر

جشنواره طرح ایرانیار بسیج کارگری شهرستان ملایردرتاریخ97/11/30درسالن اداره کارشهرستان ملایر برگزار شددراین مراسم به55نفرازدانش آموزان ازمحصولات کارخانجات هدیه داده شده است این جوایز به دانش آموزانی اهداشد که درجشنواره طرح ایرانیار برنده وانتخاب شده اند.(شرکت دوایس قند خیرالهی وشرکت پلاره محصولات لبنی شجاعی)با حضور جانشین فرمانده محترم سپاه ناحیه فرمانده بسیج کارخانجات سرهنگ پاسدار فراهانی - - فرمانده بسیج دانش آموزی سرهنگ پاسدارفارسی-مدیران کارخانجات شهرک های صنعتی -مدیران مدارس وجمعی ازکارکنان اداره کارورفاه اجتماعی دراین جشنواره گروه سرودی ازدانش آموزان بسیجی حوزه مقاومت دانش آموزی زینب کبری(س) درخصوص حمایت ازکالای ایرانی برنامه خوبی اجرا نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید