اخبار

مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان:

تربیت نیروهای طراز انقلاب مهمترین وظیفه پایگاه بسیج میباشد

سرهنگ دوم پاسدار ابولفضل براتزاده مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان در همایش فرماندهان حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات استان اظهار کرد: تربیت نیروهای طراز انقلاب مهمترین وظیفه پایگاه بسیج میباشد. وی با اشاره به دو رسالت اصلی بسیج در همه اقشار یعنی تحقق ارتش دهها میلیونی و کمک به تحقق جامعه اسلامی گفت: فرماندهان بسیج در کارخانجات و مجموعه های کارگری با روحیه جهادی و انقلابی با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی، سیاسی و ... بویژه توجه جدی به برنامه های صالحین زمینه رشد وتعالی بسیجیان عزیز را فراهم مینمایندو به دنبال تربیت نیروهای طراز انقلاب اسلامی در این حوزه میباشند..براتزاده در تشریح برنامه های مهم سازمان بسیج کارگران و کارخانجات گفت:کمک به رفع مشکلات وموانع تولید واحدهای تولیدی،طرح شهید برونسی (فرهنگ سازی مصرف کالاهای داخلی) واجرای برنامه شیفت ایثاراز برنامه هایی است که این سازمان در راستای عمل به شعار سال یعنی رونق تولید درپایگاههای مقاومت اجرا مینماید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید