اخبار

پایگاه بسیج امام خامنه ای شهرستان بهار

تجلیل از کارگران بسیجی نمونه شهرستان بهار

به مناسبت هفته بسیج کارگری از کارگران بسیجی نمونه شهرستان بهار تجلیل شد
به گزارش خبر نگار بسیج کارگری امام خامنه ای شهرستان بهار به مناسبت هفته بسیج کارگری گرد هایی و نشست بصیرتی در نماز خانه ناحیه بهار با حضور جمعی کارگران بسیجی شهرستان برگزار گردیدد سخنران جلسه جناب سرهنگ امیری و جناب سرهنگ ابراهیمی در خصوص جنگ اقتصادی و خط اول این جنگ صحبت داشتند در ادامه از ده نفر از کارگران بسیجی تجلیل به عمل آمد
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید