اخبار

برگزاری نشست آسیبهای اجتماعی درکارگاه تولیدماسک شهرستان ملایر

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه انصارالحسین (ع) همدان ،کلاس نشست آسیبهای اجتماعی در یکی ازکارگاههای تولید ماسک شهرستان ملایر برگزار گردید.در این کلاس که به همت حوزه کارگران و کارخانجات شهرستان ملایر برگزار گردید ،کارگران این کارگاه تولیدی با آسیبهای اجتماعی در حوزه کاری خود آشنا گردیده وراههای پیشگیری از این آسیبها را فراگرفتند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید