اخبار

تجدید میثاق کارگران همدانی با شهدا
تجدید میثاق کارگران همدانی با شهدا

بازدید کارگران همدان از مناطق عملیاتی در قالب کاروانهای راهیان نور بسیج کارگری

عشق به خوبی و بازگشت به فطرت پاک انسانی زن و مرد ، پیر و جوان نمی شناسد و این عشق و دلداگی و ارادت به شهید و مقام شامخ شهدا کافی ست تا هر انسان عاشق و زنده دلی را که هوای نور در سر داشته باشد از خانه و کاشانه جدا کرده و راهی دیار آشنای سالکان الی الله نماید . آینه صاف و سیقلی و حق نمای شهیدان و ارواح طاهر و ملکوتی شهدا ، جانهای عاشق و کامهای تشنه عشاق راه حق و حقیقت را همه ساله به خاک های گرم و عطرآگین مناطق جنوب کشانده و سال خود را متبرک به رنگ و بوی شهدا نموده و وجود تشنه خود را از دریای بیکران نور و معنویت این مناطق سیرآب کنند. در آغاز سال نو تعدادی از کارگران بسیجی و غیر بسیجی استان همدان به منظور زیارت و تجدید بیعت مجدد با آرمان و راه شهدای عزیز ، در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.علیرغم سردی هوا و شرایط نامناسب جوی برای سفر در روز پنجم فروردین ماه 98 جمعی از کارگران واحدهای تولیدی استان راهی مناطق نور شدند.

اضافه کردن دیدگاه جدید