اخبار

بازدید و سرکشی از ۳ واحد مهم صنعتی شهرک امام رضا (ع) شهرستان ملایر

به گزارش خبرنگار حوزه بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان ملایر: بازدید و سرکشی از سه کارخانه فروسیلیس غرب پارس و کارخانه فروسیلیس آذرخش و کارخانه فروآلیاژ آسا آذرین شهرک صنعتی امام رضا(ع) با حضور فرمانده بسیج کارگران و کارخانجات استان آقای برات زاده، مهندس رحمان نادی دبیر اتاق تعاون استان و رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان و فرمانده بسیج کارخانجات ملایر و مهندس فرجی مدیر و فرمانده پایگاه شهرک های صنعتی شهرستان ملایرکه در این جلسات مصوب شد مشکلات اساسی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و نتیجه اعلام شود و همچنین آقای برات زاده به توجیه رزمایش مرحله دوم طرح مؤمنانه پرداختند و ایجاد پایگاه های مقاومت بسیج در این سه کارخانه
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید