اخبار

بازدید و سرکشی از کارخانه ذوب آهن ملایر

به گزارش خبرنگار حوزه بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان ملایر: بازدید و سرکشی از کارخانه ذوب آهن ملایر و همچنین برگزاری جلسه پیرامون حل مشکلات کارگران با حضور نماینده دادستان محترم ملایر،رئیس اداره صمت،رئیس اداره کار و فرمانده محترم بسیج کارخانجات ملایر و نماینده محترم پلیس پیشگیری که در این جلسه مصوب شد مطالبات و معوقات کارگران تقسیطی به مدت ۳ ماه پرداخت و بدهی این کارخانه به تامین اجتماعی نیز به صورت تقسیطی پرداخت شود.و همچنین توسط بخشدار سامن و رئیس اداره کار کارگران محترم دعوت به کار شدن تا در یک فضای دوستانه با رئیس کارخانه همکاری لازم را داشته باشند و کارگران از ۹۹/۶/۱ در محل کار خود حاضر می‌شوند تا دوباره کارخانه به فعالیت خود بازگردد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید