اخبار

بازدید دانش آموزان مدرسه شهید غفاری دمق از توابع شهرستان رزن ازکارخانه قطعه سازان رزن

بازدید دانش آموزان مدرسه شهید غفاری دمق از توابع شهرستان رزن ازکارخانه قطعه سازان رزن

اردوی نیمروزه ۷۰نفر دانش آموزان مدرسه شهید غفاری دمق (مرحله دوم طرح ایران یار ٬بازدید دانش آموزان از کارخانجات ) باهدف ترویج فرهنگ حمایت از کالای ایرانی در بین نسل چهارم انقلاب با همکاری بسیج دانش آموزی و اداره آموزش و پرورش سردرود و بسیج گارگری رزن و مهندس رستگار مدیر کارخانه قطعه سازان شهرک صنعتی برگزار شد و نسبت به توانمندی و تولیدات داخل شهرستان از لحاظ کمی و کیفی آشنا شدند.
اردوی نیمروزه ۷۰نفر دانش آموزان مدرسه شهید غفاری دمق (مرحله دوم طرح ایران یار ٬بازدید دانش آموزان از کارخانجات ) باهدف ترویج فرهنگ حمایت از کالای ایرانی در بین نسل چهارم انقلاب با همکاری بسیج دانش آموزی و اداره آموزش و پرورش سردرود و بسیج گارگری رزن و مهندس رستگار مدیر کارخانه قطعه سازان شهرک صنعتی برگزار شد و نسبت به توانمندی و تولیدات داخل شهرستان از لحاظ کمی و کیفی آشنا شدند.و همچنین بعد از بازدید مسابقه ای توسط مدیریت کارخانه اجرا شد و ازدانش آموزان برتر تقدیر بعمل آمد: محمد رضا جعفری/محمدجواد دهقان/مهدی سیف اللهی/محمدصابرفقیه منزه/محمد رضا قاسمی/رضاشیرانی/مرتضی زارعی/آرمین ستایش/علی نوروزبخت/سید حسام موسوی

اضافه کردن دیدگاه جدید