اخبار

بازدید دانش آموزان رشته الکترونیک هنرستان انقلاب همدان از کارخانه سیم و کابل همدان (طرح ایران یار)

به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج ادارات و کارخانجات سپاه ناحیه همدان،در ادامه مرحله دوم طرح ایران یار (بازدید دانش آموزان از کارخانجات) شهرستان همدان در روزدوشنبه ۳۰بهمن ماه 1397 برگزار شد.در این اردوی نیم روزه که به عنوان طرح ایران یار(ترویج فرهنگ حمایت از کالای ایرانی در بین نسل چهارم انقلاب) با همکاری بسیج دانش آموزی،بسیج کارگری ناحیه همدان وپایگاه بسیج شهید بهادر بیگی اتبوسرانی همدان برگزار شد،دانش آموزان رشته الکترونیک هنرستان انقلاب همدان از کارخانه سیم و کابل همدان بازدید به عمل آورده و نسبت به توانمندی ها و تولیدات داخل استان چه از لحاظ کمی و چه کیفی مطلع و ابراز رضایت کردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید