چندرسانه ای

کمک مومنانه کارگران به نیازمندان در شیفت ایثار

ویدئو: 

اضافه کردن دیدگاه جدید