چندرسانه ای

مصاحبه مسئول سازمان بسيج كارگران وکارخانجات استان همدان با سیمای استانی به مناسبت هفته مبارک بسیج

مصاحبه سرهنگ پاسدار ابوالفضل براتزاده ، مسئول سازمان بسيج كارگران وکارخانجات استان همدان با سیمای استانی به مناسبت هفته مبارک بسیج در ادامه توجه شما رو به دیدن و شنیدن این مصاحبه مینمایم

اضافه کردن دیدگاه جدید