چندرسانه ای

انعکاس رسانه ای (طرح ایران یار) در شبکه خبری همدان

ویدئو: 
download: 

اضافه کردن دیدگاه جدید