28 آپریل 2015 - 09:49
مهندس مسعود اقلامی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان: نقش بسیج به ویژه بسیج کارگری در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بیشتر اصلاح فرهنگ نولید و مصرف می باشد. وی افزود: بر اساس تاکیدات رهبر...
16 مارچ 2015 - 09:53
اولین مصاحبه در خصوص هفته گرامیداشت بسیج کارگری با جناب آقای رحمان نادی عضو شورای بسیج کارگری سپاه انصارالحسین (ع) همدان و از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس در خصوص تولیدات ملی و سیاست های کلی اقتصاد...