08 ارديبهشت 1394 - 09:49
مهندس مسعود اقلامی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان: نقش بسیج به ویژه بسیج کارگری در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بیشتر اصلاح فرهنگ نولید و مصرف می باشد. وی افزود: بر اساس تاکیدات رهبر...