08 مهر 1398 - 01:07
✅ حزب الهی‌ها کسانی هستند که وقتی همه نگرانند که دو رالم‌شان نشود یک رال ، آن‌ها نگران انقلاب اسلامی هستند و منافع خودشان را فراموش می‌کنند.✅ حزب الهی‌ها کسانی هستند که امکانات کشور در اختیارشان...