1
2
3
به گزارش خبرنگار حوزه بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان ملایر: به همت بسیج کارگری شهرستان ملایر تهیه و توزیع ۵۰ بسته موادغذایی هر بسته به ارزش ۲۰۰...
یانیه:بیانیه سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور به مناسبت روز جهانی قدسسازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور بمناسبت روز جهانی قدس بیانیه ای منتشر...
به گزارش حوزه بسیج کارگری وکارخانجات شهید برونسی کبودراهنگ، جلسه توجیهی اهداف وپیامدهای برنامه های سال 99 پایگاههای بسیج کارگری با حضور جناب...