1
2
3

به گزارش خبرنگار بسیج ادارات و کارخانجات سپاه ناحیه همدان،جلسه ماهانه(خرداد) با حضور دکتر کریمی،مدیر محترم سازمان تاکسیرانی همدان،سروان ترکاشوند،...

روابط عمومی حوزه کارگری شهرستان اسدآباداعلام نمود:باتوجه به شعارمقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید درسال 1398،لذا دراین جهت ازواحدهای کوچک درسطح...
طبق اعلام روابط عمومی حوزه کارگری سپاه ناحیه اسدآباد :جانشین سپاه ناحیه اسدآباد جناب سرهنگ شش یکانی به همراه فرمانده حوزه کارگری سپاه ناحیه اسدآباد...