1
2
3
به گزارش روابط عمومي سازمان بسيج كارگري سپاه ناحيه تويسركان ؛ رضا رحماني وزير صنعت معدن و تجارت روز جمعه 98/05/25 به دعوت دكتر محمد مهدي مفتح نماينده...
به گزارش خبرنگاری پایگاه بسیج امام خامنه ای شهرستان بهار : کاارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شهرستان بهار با حضور فرماندار و نماینده مجلس...
به گزارش خبرنگاری پایگاه بسیج امام خامنه ای شهرستان بهار : مسئول بسیج کارگری امام خامنه ای شهرستان بهار از پایگاه شهید رضایی کیف جوان بازدید نمودند...