1
2
3
به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج ادارات و کارخانجات سپاه ناحیه همدان،آخرین جلسه شورای عالی بسیج ادارات و کارخانجات ناحیه همدان در روز چهارشنبه 22اسفند...
به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج ادارات و کارخانجات سپاه ناحیه همدان،در ادامه مرحله دوم طرح ایران یار (بازدید دانش آموزان از کارخانجات) شهرستان همدان...
جشنواره طرح ایرانیار بسیج کارگری شهرستان ملایردرتاریخ97/11/30درسالن اداره کارشهرستان ملایر برگزار شددراین مراسم به55نفرازدانش آموزان ازمحصولات...