14 اسفند 1397 - 05:32
بازدید دانش آموزان مدرسه شهید غفاری دمق از توابع شهرستان رزن ازکارخانه قطعه سازان رزن
اردوی نیمروزه ۷۰نفر دانش آموزان مدرسه شهید غفاری دمق (مرحله دوم طرح ایران یار ٬بازدید دانش آموزان از کارخانجات ) باهدف ترویج فرهنگ حمایت از کالای ایرانی در بین نسل چهارم انقلاب با همکاری بسیج دانش آموزی و اداره آموزش و پرورش سردرود و بسیج گارگری رزن و مهندس رستگار مدیر کارخانه قطعه سازان شهرک صنعتی برگزار شد و نسبت به توانمندی و تولیدات داخل شهرستان از لحاظ کمی و کیفی آشنا شدند.

صفحات