24 آذر 1397 - 02:50
گفتگوی تفصیلی «بسیج» با مسئول سازمان بسیج کارگری؛
ساماندهی 400هزار کارگر بسیجی در مراکز تولیدی و صنعتی /کوچک شدن سفره کارگران
21 آذر 1397 - 02:58
در جلسه هم اندیشی و تبیین برنامه های بسیج کارگری استان با حضور مدیران ومعاونین ادارات کل تولید و صنعت و معدن استان عنوان شد:
18 آذر 1397 - 04:15
18 آذر 1397 - 12:24
علی حسین رعیتی فرد، مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور
علی حسین رعیتی فرد، مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور گفت:

صفحات