1
2
3
به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج ادارات وکارخانجات سپاه ناحیه همدان، (هفتمین) جلسه شورای عالی و هیات اندیشه ورز بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان همدان...
گفتگوی تفصیلی «بسیج» با مسئول سازمان بسیج کارگری؛
مسئول سازمان بسیج کارگری گفت: روحیه بسیجی باعث می شود که ما منتظر اقدام دولت نباشیم و ظرفیتی که داریم را بکار بگیریم تا مشکلات بخش تولید کمرنگ شوند و...
به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج ادارات و کارخانجات سپاه ناحیه همدان،مانور اطفای حریق نیروگاه برق شهید مفتح همدان در روز چهارشنبه 21آذرماه97 با حضور...