1
2
3
به گزارش سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان : به مناسبت گرامیداشت دلاوریها و مجاهدتهای رزمندگان 8سال دفاع مقدس، از 12 نفر از رزمندگان شاخص...
امام جمعه همدان:راه تحقق عدالت در جمهوری اسلامی طراحی الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی استهمدان- امام جمعه همدان گفت: راه تحقق عدالت در جمهوری اسلامی،...
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان، سردار مظاهر مجیدی در مراسم تجلیل از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس در عرصه کار و تولید که به...