1
2
3

بسم الله الرحمن الرحیم

1- مهمترین مشکل رکود در استان چیست و چطور می توان مشکل رکود و بیکاری را در استان حل نمود؟

برای حل مشکل رکود...

جلسه شورای فرماندهی بسیج کارگری ناحیه اسدآباد باحضورفرماندهان پایگاهها ومربی محترم صالحین برگزارگردید.دراین جلسه فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگری...

فرمانده بسیج کارگری استان همدان جناب سرهنگ شریعتی ازبرنامه های ابلاغی وعملکرد حوزه بسیج کارگری ناحیه اسدآبادسرکشی کردند.فرمانده حوزه بسیج کارگری...