1
2
3

بسم الرحمن الرحیم

نشست تشکل های کارگری و کارآفرینی در روز یکشنبه ساعت 13 در سالن جلسات اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در...

بسم الرحمن الرحیم

جلسه شورای عالی بسیج کارگری سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان راس ساعت 8 صبح روز سه...

بسم الله الرحمن الرحیم

در روز یکشنبه 21/09/95 ساعت 30/10 صبح جشنواره تخصصی تربیتی شجره طیبه صالحین بسیج کارگری سپاه انصارالحسین (ع) استان...